Hur bliss används

Välkommen till en bliss-workshop! Här vänder vi oss till dig som vill lära ut bliss symbolspråk till andra. Här kommer vi lägga in olika delmoment och användbara tips.

Den här sidan erbjuder bara en kort översikt. För mer information och för en ökad förståelse rekommenderar vi att du läser detta dokument: Proceedings Characteristics of Blissymbolics.

När man lär ut bliss är det viktigt att komma ihåg följande tre faktorer:

  1. Nyckelsymboler, blisstecken och blissord

  2. Språkstruktur

  3. Möjligheten att generera nya symboler

Läs mer...

Extra information