Medlemskap

Du kan stödja BCI:s arbete genom att bli medlem. Ett medlemskap ger dig tillgång till:

  • Att vara med på och rösta på BCIs årsmöte
  • Kunna väljas in i den internationella blisspanelen (International Blissymbolics Panel)
  • Information om beslut som har tagits av styrelsen kring användandet av bliss
  • Uppdateringar om symbolutveckling

BCI-medlemskap är öppen för alla som vill stödja BCI:s två mål inskrivna i stadgarna:

  • Att stödja användandet av bliss för personer med svårigheter med kommunikation, språk och inlärning – en rätt och ett ansvar som gavs till BCI av C.K. Bliss 1982.
  • Att upprätthålla en standard för internationell användning av bliss – som BCI gör för att fullfölja detta ansvar som gavs av Douglas Everingham, förvaltare av Semantography Trust, år 2000.

Som medlem bör du ha eller ha haft erfarenhet av bliss eller andra system som används för AKK. Både föreningar och enskilda personer kan bli medlemmar:

  • Avgiften för föreningar är 50€ (euro).
  • För enskilda personer erbjuder vi tre alternativa avgifter (eftersom de ekonomiska förutsättningarna varierar så mycket runtom i världen). Den rekommenderade avgiften är 20 €, men det finns även möjlighet att betala 10 € och 5 €.

År 2020 behöver både gamla och nya medlemmar fylla i medlemskapsformuläret och skicka in det till BCI. Detta är på grund av EU-lagstiftningen GDPR.

Formuläret hittar du just nu på vår engelska sida 

Om du väljer att genomföra betalningen först kan du stänga tabben eller fönstret du betalar i för att återvända till BCI:s webbplats och fylla i formuläret. Tänk på att du kan ha rätt att ansöka om ett gratis medlemskap om du är eller har varit en blissanvändare. 

 

Du kan betala med check till:

Blissymbolics Communication International
c/o Margareta Jennische
Institutionen för neurovetenskap,
Logopedi
BMC, Box 593
75124 Uppsala
Sverige

eller via banköverföring (skicka e-post till treasurer [at] blissymbolics.org för att få uppgifter),

eller via kreditkort eller PayPal genom att klicka på ”Betala nu”-knappen: 

 

Typer av medlemskap
Fullt namn:
E-postadress:

 

Extra information