Om bliss symbolspråk

Bliss symbolspråk är ett kommunikationssystem som från början utvecklades av Charles K. Bliss (1897-1985) för internationell kommunikation. Det användes för första gången för kommunikation för barn med fysiska funktionsnedsättningar av ett tvärvetenskapligt team som leddes av Shirley McNaughton på Ontario Crippled Children's Centre (som nu kallas Bloorview MacMillan Centre) 1971.

Bliss symbolspråk består nu av över 4000 grafiska symboler. Varje symbol eller blissord består i sin tur nu av en eller flera blisstecken som kan kombineras på olika sätt för att skapa nya symboler. Blissord kan följa på varandra för att bilda många slags meningar och för att uttrycka många grammatiska förmågor. Bliss symbolspråk använder enkla former för att symbolerna ska vara enkla att förstå och snabba att rita. Eftersom man med bliss kan uttrycka både abstrakta och konkreta koncept, kan det användas både av vuxna och av barn och passar för många personer oavsett intellektuell kapacitet.

Blissymboler:

  • går snabbt och lätt att lära sig
  • kan användas utan läsförmåga men är sofistikerat nog att kunna uttrycka tankar, idéer och känslor
  • kan utökas i takt med att förmågan växer

 

Vissa symboler är piktografier - de ser ut som det de representerar:

hushjulsolelektrisk

 

Vissa symboler är ideografer - de representerar idéer:

tankeatt gekunskap

 

Symboler kan kombineras för att skapa ytterligare betydelser:

hjul+sol=maskin

För fler detaljer kring hur kommunikation med bliss symbolspråk fungerar, se vår bliss-skola.

 

Extra information