Varför används bliss?


Strukturen i bliss symbolspråk har flera egenskaper som gör det ett passande kommunikationssätt för personer som inte talar, för personer med begränsad läs- och skrivförmåga, och för personer som gärna vill använda bliss för att kommunicera oavsett språkbakgrund.

Bliss symbolspråk är ett språk med en stor vokabulär, en grammatik som tillåter att uttrycka sig i dåtid, framtid och nutid, och med markörer för genitiv, flertal, frågor och uppmaningar.

Det finns många strategier inom blissystemet för att användaren ska kunna skapa nya symboler. Det är ett generativt system och varje ny symbol kan tolkas av mottagaren genom att analysera komponenterna. På samma sätt som bokstäver representerar ljud som används för att skapa ord är betydelsebärande enheter i bliss uppställda för att definiera betydelsen av varje sammansatt symbol. Eftersom det bara finns ett begränsat antal symboler, som kallas för nyckelsymboler, behöver den som lär sig bliss bara bemästra betydelsen av ungefär 100 symboler.

Extra information