Om BCI

Blissymbolics Communication International (BCI) är en ideell och icke vinstdrivande organisation som innehar den enda världsomspännande exklusiva licensen för att använda och publicera bliss-symboler för personer med svårigheter inom kommunikation, språk och kognition. BCI har varit med och utvecklat systemet med bliss symbolspråk och hur det används av personer med kommunikativa och motoriska funktionsnedsättningar i många länder.

Sedan bliss symbolspråk började användas i Ontario i Canada 1975 har BCI stöttat blissanvändning genom utbildning av personal, assistans till blissanvändare, konsultationer, publikationer, utveckling av mjukvara och genom olika projekt relaterade till bliss symbolspråk. Några av de som är aktiva i BCI har arbetat med bliss symbolspråk sedan systemet först började användas av barn med CP-skador 1971.

Finansiering
Under åren har BCI fått fondmedel från många olika håll, främst i Canada. Stödet har kommit både från regeringsnivå och från olika center och organisationer, men också från välgörenhetsorganisationer, företag och privatpersoner.

BCI online
De senaste femton åren har BCI strävat efter att ännu mer förbättra möjligheterna till kommunikation genom att göra Internet tillgängligt för blissanvändare. En av de första applikationerna var BlissInternet, som låter blissanvändare att kommunicera med vem som helst som har tillgång till BlissInternet. The Ontario Federation for Cerebral Palsy stödde detta projekt tidigt och har fortsatt att stödja utvecklingen av det. BlissInternet följdes sedan av en digital anslagstavla som kallades BlissNet som sponsrades av Industry Canada och av Ontarios regering.

Numera sköts mer av utvecklingen och underhållet av BCI över nätet. Vi hoppas att detta ska ytterligare öka möjligheterna för de som inte pratar att delta i alla aspekter av BCIs arbete och fortlevnad.

 

 Styrelse

Ordförande Rein Aksberg Sverige
Vice Ordförande Ensa Johnson Sydafrika
Sekretare

Sally Millar

UK
Kanada
  Annalu Waller Skottland
och Sydafrika
  Andrius Raščius Island och Litauen
  Johnny Andersson Sverige
  Louisa Alberts Sydafrika
  Nadia Browning Kanada
  Russell Galvin Kanada
  Andrea Lee UK
  Francesco Ganzaroli Italien
  Peter Zein UK
Observatörer Halla Harpa Stéfansdóttir Island

Extra information