Hur bliss används

Välkommen till en bliss-workshop! Här vänder vi oss till dig som vill lära ut bliss symbolspråk till andra. Här kommer vi lägga in olika delmoment och användbara tips.

Den här sidan erbjuder bara en kort översikt. För mer information och för en ökad förståelse rekommenderar vi att du läser detta dokument: Proceedings Characteristics of Blissymbolics.

När man lär ut bliss är det viktigt att komma ihåg följande tre faktorer:

  1. Nyckelsymboler, blisstecken och blissord

  2. Språkstruktur

  3. Möjligheten att generera nya symboler

Läs mer...

Varför används bliss?


Strukturen i bliss symbolspråk har flera egenskaper som gör det ett passande kommunikationssätt för personer som inte talar, för personer med begränsad läs- och skrivförmåga, och för personer som gärna vill använda bliss för att kommunicera oavsett språkbakgrund.

Bliss symbolspråk är ett språk med en stor vokabulär, en grammatik som tillåter att uttrycka sig i dåtid, framtid och nutid, och med markörer för genitiv, flertal, frågor och uppmaningar.

Det finns många strategier inom blissystemet för att användaren ska kunna skapa nya symboler. Det är ett generativt system och varje ny symbol kan tolkas av mottagaren genom att analysera komponenterna. På samma sätt som bokstäver representerar ljud som används för att skapa ord är betydelsebärande enheter i bliss uppställda för att definiera betydelsen av varje sammansatt symbol. Eftersom det bara finns ett begränsat antal symboler, som kallas för nyckelsymboler, behöver den som lär sig bliss bara bemästra betydelsen av ungefär 100 symboler.

Vem använder bliss?

Antalet personer som använder bliss symbolspråk är väldigt svårt att avgöra. Systemet används av personer som har stora svårigheter med tal och motorik i över 33 länder och blissmaterial har översatts till fler än 15 språk. 1982 var det år då flest personer, totalt 8000 över hela världen, lärde sig bliss symbolspråk i syfte att instruera användare. Var och en av dessa har sannolikt interagerat med ett antal studenter, men givetvis har varje blissanvändare också lärt sig från mer än en instruktör.

Det finns ingen enskild studie som kan peka på statistik vad gäller omfattningen av personer som behöver alternativa former av kommunikation som följd av en svår funktionsnedsättning av talförmågan. Tills en sådan studie görs kan vi endast peka på de demografiska studier som gjorts i olika områden de senaste 20 åren. Resultaten av dessa indikerar att förekomsten av personer som modersmålskommunikation ligger mellan 15% och 60% av det totala antalet skolelever. Inom den här gruppen räknar man med, efter en studie i Ontario, att 41% av de som använder kommunikationskartor har använt bliss symbolspråk. Några av dem har senare övergått till att stava och använda ordsystem.

Även om antalet personer som använder bliss symbolspråk som sin alternativa form av kommunikation inte är stort, så finns dessa personer i hela världen och har stor nytta av Internet. Inte bara berikas deras liv, men de kan också visa för talande personer att internetkommunikation kan fungera mellan personer som har olika språkbakgrund.

Underkategorier

Extra information