Vem använder bliss?

Antalet personer som använder bliss symbolspråk är väldigt svårt att avgöra. Systemet används av personer som har stora svårigheter med tal och motorik i över 33 länder och blissmaterial har översatts till fler än 15 språk. 1982 var det år då flest personer, totalt 8000 över hela världen, lärde sig bliss symbolspråk i syfte att instruera användare. Var och en av dessa har sannolikt interagerat med ett antal studenter, men givetvis har varje blissanvändare också lärt sig från mer än en instruktör.

Det finns ingen enskild studie som kan peka på statistik vad gäller omfattningen av personer som behöver alternativa former av kommunikation som följd av en svår funktionsnedsättning av talförmågan. Tills en sådan studie görs kan vi endast peka på de demografiska studier som gjorts i olika områden de senaste 20 åren. Resultaten av dessa indikerar att förekomsten av personer som modersmålskommunikation ligger mellan 15% och 60% av det totala antalet skolelever. Inom den här gruppen räknar man med, efter en studie i Ontario, att 41% av de som använder kommunikationskartor har använt bliss symbolspråk. Några av dem har senare övergått till att stava och använda ordsystem.

Även om antalet personer som använder bliss symbolspråk som sin alternativa form av kommunikation inte är stort, så finns dessa personer i hela världen och har stor nytta av Internet. Inte bara berikas deras liv, men de kan också visa för talande personer att internetkommunikation kan fungera mellan personer som har olika språkbakgrund.

Extra information