Licensiering

Licensvillkor för bliss symbolspråk

(Beslutat av BCIs styrelse februari 2010)

Blissymbolics Communication International (BCI) innehar de internationella  rättigheterna för bliss symbolspråk, och är ansvarigt för att underhålla och utvidga detta med huvudsaklig inriktning mot användning för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), men även för andra ändamål. BCI:s rättigheter grundar sig på användningen av bliss som ett språk sedan 1971 och dess licens och copyright som erhållits genom laglig överenskommelse med Charles K. Bliss 1975 och 1982.

Blissresurser, framför allt BCIs Auktoriserade Vokabulär - BCI-AV - finns tillgängliga för användning och distribution av andra under något av två följande licensvillkor:

 • Under ett royaltybaserat och supportat licensavtal med BCI. Denna distributionsform rekommenderas för inkludering av symboler i kommersiella och officiella produkter och tjänster mot alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
  Kontakta BCI på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.
 • Under licensen Creative Commons BY-SA (erkännande och dela lika). Denna distributionsform passar för distribution och inklusion inom fri mjukvara, så kallad "copyleft", samt för icke-kommersiella resurser och tjänster av olika slag. Vid distribution av denna licens ska följande licensinformation medfölja:
  Blissresurser baserade på BCI-AV (Blissymbolics Communication International - Auktoriserad Vokabulär) är licensierade under Creative Commons BY-SA (erkännande och dela lika). Baserat på arbete av Blissymbolics Communication International (BCI), tillgängligt via www.blissymbolics.org.
  (En alternativ royalty-baserad licens för kommersiell spridning av blissresurser kan också avtalas. Kontakta BCI på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information).
  Creative Commons-licens

Vad kan du göra?

Det finns många sätt att bidra till BCIs arbete!

 • Ta dig tid att bekanta dig med bliss. Bliss symbolspråk är enkelt och roligt! Lär dig lite om bliss och presentera dig sedan för en blissanvändare antingen i din närhet eller genom att gå med i webbsajtens medlemssida.
 • Anmäl dig som en betalande medlem till BCI, och/eller överväg gärna att sponsra oss med en donation för att underlätta vårt arbete.
 • Hjälp oss att sprida kunskap om det fascinerande språkverktyg som bliss är. Berätta för andra om blissymboler och blissanvändare och uppmuntra dem att gå med i gemenskapen.
 • Anmäl dig till BCIs epostlista för att komma i kontakt med andra!

Om BCI

Blissymbolics Communication International (BCI) är en ideell och icke vinstdrivande organisation som innehar den enda världsomspännande exklusiva licensen för att använda och publicera bliss-symboler för personer med svårigheter inom kommunikation, språk och kognition. BCI har varit med och utvecklat systemet med bliss symbolspråk och hur det används av personer med kommunikativa och motoriska funktionsnedsättningar i många länder.

Sedan bliss symbolspråk började användas i Ontario i Canada 1975 har BCI stöttat blissanvändning genom utbildning av personal, assistans till blissanvändare, konsultationer, publikationer, utveckling av mjukvara och genom olika projekt relaterade till bliss symbolspråk. Några av de som är aktiva i BCI har arbetat med bliss symbolspråk sedan systemet först började användas av barn med CP-skador 1971.

Finansiering
Under åren har BCI fått fondmedel från många olika håll, främst i Canada. Stödet har kommit både från regeringsnivå och från olika center och organisationer, men också från välgörenhetsorganisationer, företag och privatpersoner.

BCI online
De senaste femton åren har BCI strävat efter att ännu mer förbättra möjligheterna till kommunikation genom att göra Internet tillgängligt för blissanvändare. En av de första applikationerna var BlissInternet, som låter blissanvändare att kommunicera med vem som helst som har tillgång till BlissInternet. The Ontario Federation for Cerebral Palsy stödde detta projekt tidigt och har fortsatt att stödja utvecklingen av det. BlissInternet följdes sedan av en digital anslagstavla som kallades BlissNet som sponsrades av Industry Canada och av Ontarios regering.

Numera sköts mer av utvecklingen och underhållet av BCI över nätet. Vi hoppas att detta ska ytterligare öka möjligheterna för de som inte pratar att delta i alla aspekter av BCIs arbete och fortlevnad.

 

 Styrelse

Post Namn Medborgarskap
Ordförande Margareta Jennische Sverige
Vice ordförande Kristine Stadskleiv Norge
Sekretare Katherine Seybold
(ersättare: Shirley McNaughton)
Kanada
Kassör Christian Bengtsson Sverige
  Amanda Boc-Nielsen
(ersättare: Paul Sullivan)
Kanada
  Karoliina Joutsia Finland
  Annemie Van Roy Belgien
  Annika Nyman Finland
  Andrius Raščius Island och Litauen
  Shirley McNaughton Kanada
  Sally Millar Skottland
  Wern Palmius Sverige
  Russell Galvin Kanada
Observatörer Michael Everson Irland
  Luciana Wolff Brasilien
  Halla Harpa Stéfansdóttir Island

Extra information